شرکت دهکده هوشمند امن آداک با برند انحصاری ایمن آداک با کادری مجرب از اساتید حرفه ای با سال ها تجربه در زمینه آموزش دروس تخصصی امنیت سایبری و پرورش نیروی متخصص فعالیت دارد و سعی بر آن داشتیم تا با بررسی مشاغل تخصصی حوزه امنیت سایبری و استاندارد های بین المللی مورد نیاز شرکت ها و سازمان ها،دوره ها و پکیج های آموزشی را با محوریت آموزش ۰ تا ۱۰۰ همراه با جزئیات مورد نیاز یک سازمان،ویژه بازار کار تخصصی تهیه نموده تا هر فردی در حوزه امنیت بتواند در موقعیت شغلی دلخواه خود در داخل یا خارج از کشور مشغول به کار شود تا در آینده شاهد کمبود نیروی متخصص در زمینه امنیت سایبری نباشیم و همچنین بهره گیری از روش های نوین و آموزش های استاندارد و بهره مندی از کادری مجرب از اساتید بنام حوزه امنیت سایبری نقش مهمی را در به تحقق رسیدن اهداف مجموعه ایفا می کند.در همین راستا مجموعه ایمن آداک جهت تسهیل جذب نیروی متخصص در بازار کار امکاناتی را برای دانش آموختگان در نظر گرفته است که دانش آموختگان مجموعه ایمن آداک علاوه بر دریافت مدرک پایان دوره با آی دی نامبر معتبر قابل استعلام صادره از مجموعه،یک گواهی گزارش عملکرد حین طول دوره به صورت تفکیکی در هر مهارت نیز صادر می نماید و همچنین امکان ارائه گواهینامه پایان دوره آموزشی دانشگاه آزاد را بر اساس تبصره ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات شهری و بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه توانمند سازی و آموزش کارکنان دولت و همچنین توسعه آموزشگاه های آزاد تخصصی و کاربردی را دارد.