مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی (CERT & CSIRT)

10 هفته
All levels
0 درس
0 آزمون
0 دانشجو

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Main Content