سمانه شکری

سمانه شکری

توسعه دهنده
زینب پروانه

زینب پروانه

مدیر عامل
حسین عباسی

حسین عباسی

تحلیلگر SEO
پریسا کبیری

پریسا کبیری

بازار یابی
علی عباسی

علی عباسی

توسعه دهنده
محمد منعم خواه

محمد منعم خواه

مدیر عامل